Αιτήσεις εισδοχής στις ΝΕΕΜΠ από Μετεγγραφή

Δημοσιεύθηκε 15/02/2024

Υποβολή αιτήσεων εισδοχής φοιτητών ΕΜΠ απο μεταγραφή και ειδικών κατηγοριών.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται, από 12/02/2024 έως 29/02/2023, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο protokollo@central.ntua.gr Στα δικαιολογητικά θα συμπεριλαμβάνονται η βεβαίωση σπουδών καθώς και η βεβαίωση διαγραφής της Σχολής από την οποία προέρχεται ο/η φοιτητής/τρια.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΕΜΠ, τηλ.: 2104206893, neemp.gram@gmail.com