Προσωρινοί πίνακες κατάταξης στο πλαίσιο της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2023-2024 σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού"

Δημοσιεύθηκε 15/02/2024

Πρακτικό Επιλογής