Διαδικασία Ολοκλήρωσης Διπλωματικών Εργασιών και Ανακήρυξη Διπλωματούχων περιόδου Φεβρουαρίου 2024

Δημοσιεύθηκε 15/02/2024

Για την ολοκλήρωση των Διπλωματικών Εργασιών και την Ανακήρυξη Διπλωματούχων, περιόδου Φεβρουαρίου 2024, παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι της Σχολής να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποκλειστικά και μόνο από το ιδρυματικό σας email στη Γραμματεία έως και τις 31/03/2024 μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο e-mail: secreta@ece.ntua.gr με θέμα: «Αίτηση Νέου Διπλωματούχου»

  1. Συμπληρωμένη Αίτηση νέου διπλωματούχου (Ηλεκτρονικά συμπληρωμένη) (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ).
  2. Υπεύθυνη Δήλωση νέου διπλωματούχου (Ηλεκτρονικά συμπληρωμένη) (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ).
  3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης (Το πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά από το https://www.gov.gr/, και να αποσταλεί το επίσημο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, όπως αυτό εκδίδεται από την πύλη gov).
  4. Έντυπο ανάθεσης διπλωματικής εργασίας με βαθμό και μάθημα εξέτασης.

Τα πιστοποιητικά Διπλώματος, θα παραδίδονται από τη Γραμματεία της Σχολής, από 10/04/2024 και κάθε Δεύτερα - Τετάρτη - Παρασκευή 11:00-13:00 με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχουν αποσταλεί τα 1, 2, 3, 4 καθώς και
  • Να έχετε λάβει ειδοποίηση στο email σας ότι θα λήξουν οι κωδικοί του ιδρυματικού σας e-mail.
  • Να έχουν γίνει οι παρακάτω ενέργειες με τις Βιβλιοθήκες ΕΜΠ και ΣΗΜΜΥ και να μας έχουν αποσταλεί οι βεβαιώσεις.
  • Την κατάθεση της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας.

Ενέργειες για Βιβλιοθήκες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία, που αφορά στη διαδικασία της απόκτησης των βεβαιώσεων από τις βιβλιοθήκες να απευθύνεστε αρμοδίως σε αυτές:

Κεντρική Βιβλιοθήκη (Τηλ.: 210 772 3976, 3978)

Θα πρέπει να μας αποσταλούν στο email****της Γραμματείας οι δύο βεβαιώσεις που θα λάβετε από την Κεντρική Βιβλιοθήκη

  • Βεβαίωση Υποβολής της Διπλωματικής Εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΜΠ (dspacentualib@mail.ntua.gr)
  • Βεβαίωση περί μη οφειλής βιβλίων στη Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ (http://helpdesk.lib.ntua.gr)

Βιβλιοθήκη ΣΗΜΜΥ (Τηλ.: 210 772 1085)

Η βεβαίωση θα κοινοποιηθεί και στη Γραμματεία από την Βιβλιοθήκη ΣΗΜΜΥ