Ανακοίνωση Εγγραφών Επιτυχόντων Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Δημοσιεύθηκε 21/02/2024

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2023 - 2024, να στείλουν από 21/02/2024 έως και 28/02/2024 ηλεκτρονικά στο email (secreta@ece.ntua.gr), τα παρακάτω δικαιολογητικά ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

  • Εγγραφή ακαδ. έτους 2023-2024 (εδώ).
  • Πιστοποιητικό Γέννησης (να εκδοθεί ηλεκτρονικά από την πύλη gov.gr).
  • Έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, σε ηλεκτρονικό format jpg ή tiff, 300x400 pixels (αντιστοιχεί σε διαστάσεις περίπου 4cm x 5cm με 200dpi), μέχρι 1ΜΒ
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ (εκτύπωση από το (https://www.amka.gr/AMKAGR/)
  • Αστυνομική Ταυτότητα (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
  • Υπεύθυνη Δήλωση (που αναγράφεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής), (να εκδοθεί ηλεκτρονικά από την πύλη gov.gr).
  • Υπεύθυνη δήλωση (ότι όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι ακριβή και αληθή), (να εκδοθεί ηλεκτρονικά από την πύλη gov.gr).
  • Φόρμα συναίνεσης (εδώ).

Επισήμανση: Οι επιτυχόντες έχουν ενημερωθεί με email από τη γραμματεία σχετικά με το εξάμηνο κατάταξης τους καθώς και τη χρέωση των επιπλέον μαθημάτων προηγουμένων εξαμήνων.

Πληροφορίες: Άντζελα Παπαδάκη, τηλ.: 210 7723999, (secreta@ece.ntua.gr).