ΤΣΕΧΙΑ : Χορήγηση υποτροφιών για θερινά προγράμματα σλαβικών σπουδών 2024

Δημοσιεύθηκε 22/02/2024

Διά του παρόντος ανακοινώνεται ότι η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τσεχίας χορηγεί υποτροφίες για θερινά μαθήματα Σλαβικών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σε Έλληνες πολίτες, στο πλαίσιο διμερών προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών.

Συγκεκριμένα η Τσεχική πλευρά προσφέρει τρεις (03) υποτροφίες: 1) μία (01) στο Charles University (Faculty of Arts) στην Πράγα, 2) μία (01) στο Masaryk University (Faculty of Arts) στο Brno και 3) μία (01) στο Palacky University (Faculty of Arts) στο Olomouc.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ταχυδρομικά έως και την Τετάρτη 06 Μαρτίου 2024 στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι, Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών.

Αίτηση και σχετικές πληροφορίες παρέχονται στo επισυναπτόμενo έγγραφo.