Πρακτική Άσκηση το 2024

Δημοσιεύθηκε 23/02/2024

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το 2024 να: α) δηλώσουν το μάθημα με την ηλεκτρονική εγγραφή τους (Η δήλωση της Πρακτικής Άσκησης δεν επηρεάζει το μέγιστο πλήθος των μαθημάτων, που δηλώνει ο φοιτητής), β) γραφτούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2757 (ώστε να λαμβάνουν τις σχετικές ανακοινώσεις).

Προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση είναι η εγγραφή του φοιτητή στο 8ο, τουλάχιστον, εξάμηνο και η οφειλή (τον Σεπτέμβριο του 2023) λιγότερων από 10 μαθημάτων. Η ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά) μετράει στο πλήθος των μαθημάτων γιαυτό οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν καταθέσει το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, που έχουν. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, γίνεται η αξιολόγηση και ανακοινώνεται η λίστα με αυτούς που δικαιούνται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση.

Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται μεταξύ 8ου και 9ου εξαμήνου, κατά τους μήνες Μάιο έως και Οκτώβριο.

Το Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για το πότε θα πρέπει κάποιος, που επιθυμεί να πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκηση να εγγραφεί σε αυτό, για να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά.