Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκλογή ενός εκπροσώπου των μελών ΔΕΠ του Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής στη Γ. Σ. της Σχολής ΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 23/02/2024

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων