Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του “Κληροδοτήματος Ακαδημαϊκού Δ. N. Λαμπαδαρίου”

Δημοσιεύθηκε 26/02/2024

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, σε διπλωματούχο ελληνικού Πολυτεχνείου, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Δ. Ν. Λαμπαδαρίου, στον κλάδο της «Γεωδαισίας», αλλά και στους ειδικότερους κλάδους αυτής «Φωτογραμμετρία–Κτηματολόγιο, Τηλεπισκόπηση-Χαρτογραφία-Γεωπληροφορική».

Πληροφορίες παρέχονται μέσω του infoypotrofies@academyofathens.gr, μέσω της ιστοσελίδας της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr και στα τηλ.: 210.3664736 & 210.3664781.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.