Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της Δωρεάς-Κληροδοτήματος Παναγιώτη Γραμματικάκη

Δημοσιεύθηκε 26/02/2024

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο της Φυσικής (με ειδίκευση στην Ενέργεια), με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, από τα έσοδα της Δωρεάς-Κληροδοτήματος Παναγιώτη Γραμματικάκη.

Πληροφορίες παρέχονται μέσω του infoypotrofies@academyofathens.gr, μέσω της ιστοσελίδας της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr, και στα τηλ.: 210.3664736 & 210.3664781.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.