Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τετάρτη 06/03/2024, ώρα 14:30

Δημοσιεύθηκε 04/03/2024

Προς: Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Τετάρτη 06/03/2024, ώρα 14:30

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προηγμένα Ρομποτικά Συστήματα» του Τομέα Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής (εξέλιξη κ. Κ. Τζαφέστα).
 3. Πρόταση για τη σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Σχολής Ικάρων.
 4. Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές ακ. έτους 2023-2024.
 5. Πρακτική Άσκηση Σχολής ακ. έτους 2023-2024.
 6. Προκήρυξη υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 7. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης υποψηφιοτήτων των Βραβείων Ιάκωβος Γκιουρουνλιάν έτους 2023.
 8. Τροποποίηση αναθέσεων διδασκαλίας μαθημάτων του ΔΠΜΣ της Σχολής «Μεταφραστική Βιοϊατρική Μηχανική και Επιστήμη (Translational Engineering in Health and Medicine)» για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.
 9. Θέματα Προπτυχιακών σπουδών.
 10. Θέματα Μεταπτυχιακών σπουδών.
 11. Οικονομικά Θέματα.
 12. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
 13. Επείγοντα θέματα.

Ο Κοσμήτορας

Παναγιώτης Τσανάκας

Πρόσκληση