Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου μελών ΔΕΠ του Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Δημοσιεύθηκε 12/03/2024

Αποτελέσματα Εκλογών Εκπροσώπου μελών ΔΕΠ του Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής στη ΓΣ ΣΗΜΜΥ