Χορήγηση των Βραβείων «Χ. Χρυσοβέργη» & «Ι. Κονδούλη» έτους 2023

Δημοσιεύθηκε 14/03/2024

Σύμφωνα με την απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου (05.03.2024), χορηγούνται τα Βραβεία «Χ. Χρυσοβέργη» & «Ι. Κονδούλη» έτους 2023.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.