Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 19/03/2024
  • Κατάρτιση και Αξιολόγηση Τεχνίτη Οχημάτων Υψηλής Τάσης Κατηγορίας 1 για συντήρηση και επισκευή οχημάτων Υψηλής Τάσης (6ος κύκλος) . Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Π. Ροβολής (ΕΔΙΠ ΕΜΠ). Διάρκεια 13/3- 6/4/2024

https://e-learning.ntua.gr/programs/class-1-high-voltage-vehicle-technician-training-and-assessment-for-maintenance-and-repair-of-high-voltage-vehicles/

  • Κατάρτιση και Αξιολόγηση Τεχνίτη Οχημάτων Υψηλής Τάσης Κατηγορίας 2 για συντήρηση και επισκευή οχημάτων Υψηλής Τάσης (3ος κύκλος) . Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Π. Ροβολής (ΕΔΙΠ ΕΜΠ). Διάρκεια 19/3- 20/4/2024

  • Μελέτη- Σχεδίαση- Κατασκευή- Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης (6ος κύκλος). Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Ι. Γκόνος. Διάρκεια 26/2-3/6/2024

https://e-learning.ntua.gr/programs/design-construction-inspection-low-voltage-electrical-installations/

  • Βιοπληροφορική (5ος κύκλος). Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Γ. Ματσόπουλος. Διάρκεια 19/3- 20/5/2024

https://e-learning.ntua.gr/programs/bioinformatics/