Ανακήρυξη υποψηφιότητας για την Ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 20/03/2024

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2024

Ανακήρυξη Υποψηφιότητας

για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ο Κοσμήτορας της Σχολής ΗΜΜΥ, Καθ. κ. Παναγιώτης Τσανάκας έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α΄)

β) Την με Αρ. Πρωτ. 6874/01-03-2024 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

γ) Την υποψηφιότητα που κατατέθηκε στη Γραμματεία της Σχολής

δ) Τον έλεγχο που διενεργήθηκε ώστε ο υποψήφιος να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

  • Υποψήφιος για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος ο Καθ. κ. Α. Κλαδάς

Οι εκλογές θα διενεργηθούν την 9η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00-13:00 με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 147084/Ζ1/16.11.2021 (ΦΕΚ 5364 τ. Β΄).

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Παναγιώτης Τσανάκας

Ανακήρυξη Υποψηφιότητας