Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τετάρτη 03/04/2024, ώρα 14:30

Δημοσιεύθηκε 01/04/2024

Προς: Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Τετάρτη 03/04/2024, ώρα 14:30

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Ορκωμοσίες ΥΔ.
 3. Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών. (εξέλιξη κ. Γ. Γκούμα).
 4. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια οργάνων, αναλωσίμων και πάσης φύσεως υλικών και γενικών υπηρεσιών με απευθείας αναθέσεις από το ποσό των €2.500,00 έως €30.000,00.
 5. Έγκριση δωρεάς εξοπλισμού αυτοματισμών-PLC από την εταιρία SIEMENS προς το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) της Σχολής ΗΜΜΥ, ΕΜΠ.
 6. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την ένταξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ του υπαλλήλου ΕΤΕΠ κ. Γ. Παντερή.
 7. Κατατακτήριες εξετάσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ, Αξιωματικών Τεχνικού Σώματος και Διαβιβάσεων και άλλων Υπουργείων ακαδ. έτους 2024-2025.
 8. Πρακτική Άσκηση Σχολής ακ. έτους 2023-2024.
 9. Επικύρωση ομογενών υποτροφιών του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος εισαγωγής 2023-2024.
 10. Ανανεώσεις υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 11. Πρόταση του Ομότιμου Καθηγητή κ. Ν. Χατζηαργυρίου για την αποδοχή ως επισκέπτη ΥΔ του Hefei University of Technology, School of Electrical Engineering an Automation, κ. Lei Zhang στο πλαίσιο Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του ΕΜΠ και του Hefei University of Technology (Hefe, China) για ένα έτος.
 12. Tροποποίηση ανάθεσης μαθήματος επιλογής του ΔΠΜΣ «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα».
 13. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΤΕΠ κ Θ. Σπυράτου για την παροχή εργαστηριακού εκπαιδευτικού έργου στο ΔΙΕΚ Αμπελοκήπων στα μαθήματα «Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα» και «Ηλεκτρονικές και Ψηφιακές μετρήσεις» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-2024.
 14. Θέματα Προπτυχιακών σπουδών.
 15. Θέματα Μεταπτυχιακών σπουδών.
 16. Οικονομικά Θέματα.
 17. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
 18. Επείγοντα θέματα.

Ο Κοσμήτορας

Παναγιώτης Τσανάκας

Πρόσκληση