Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Εντεταλμένου Διδάσκοντα στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2023-2024

Δημοσιεύθηκε 05/04/2024

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Εντεταλμένου Διδάσκοντα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ, για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2023-2024 με δυνατότητα ανανέωσης, για τη διδασκαλία του μαθήματος Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων.

Προκήρυξη

Αίτηση