Εκλογικός Κατάλογος του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου των μελών ΔΕΠ στη Γ.Σ. της ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 12/04/2024

Εκλογικός κατάλογος μελών ΔΕΠ Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών