Χορήγηση της υποτροφίας «Ηρώ Γεωργίτση» για την εισαγωγή στο Ε.Μ.Π. έτους 2022

Δημοσιεύθηκε 22/04/2024

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος (Συνεδρίαση 05.04.2024) αποφάσισε να χορηγηθεί η υποτροφία «Ηρώ Γεωργίτση» για την εισαγωγή στο Ε.Μ.Π. έτους 2022 στους ακόλουθους φοιτητές που πληρούν τους όρους αυτής:

  • κ. Κ. Κ. του Φ., φοιτητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικώνκαι
  • κ. Λ. Δ. του Ν., φοιτητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.

Το χρηματικό ποσό θα αποδοθεί απευθείας στους δικαιούχους από τους διαθέτες, κατόπιν επίσημης κοινοποίησης της παρούσας απόφασης.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα ημερών από την ανάρτηση της απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ και στην προθήκη του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, ήτοι μέχρι και τις 29.04.2024.