Δηλώσεις Μαθημάτων για την επί πτυχίω εξεταστική Ιουνίου 2024

Δημοσιεύθηκε 22/04/2024

Παρακαλούνται οι φοιτητές με αριθμό μητρώου 03118...... και παλαιότερο, που επιθυμούν να εξεταστούν στην επί πτυχίω εξεταστική, να δηλώσουν τα χειμερινά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στο online σύστημα εγγραφών, από την Παρασκευή 19/04/2024 έως και την Κυριακή 28/04/2024.

  • Δικαίωμα συμμετοχής στην επί πτυχίω εξεταστική έχουν οι φοιτητές όπου έχουν υπερβεί το 10ο εξάμηνο σπουδών
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην επί πτυχίω εξεταστική είναι οι φοιτητές να έχουν δηλώσει τα μαθήματα και να έχουν εγγραφεί σε αυτά τουλάχιστον μία φορά στο παρελθόν
  • Στην επί πτυχίω εξεταστική δε δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης βαθμολογίας
  • Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων για δήλωση είναι (6) μαθήματα.

Σε όσα μαθήματα στο πρόγραμμα εξεταστικής αναφέρεται «συν. με διδάσκοντα», οι φοιτητές θα πρέπει πριν την έναρξη της εξεταστικής να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα του αντίστοιχου μαθήματος.