Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γ.Σ του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος

Δημοσιεύθηκε 25/04/2024

Προκήρυξη για την εκλογή εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γ.Σ του Τομέα ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΙΣΧΥΟΣ

Αίτηση Υποψηφιότητας