Εκλογικός Κατάλογος για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής ΗΜΜΥ, ΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 26/04/2024

Εκλογικός Κατάλογος