Εκλογικός Κατάλογος για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στις Συνελεύσεις των Τομέων της Σχολής ΗΜΜΥ, ΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 26/04/2024

Εκλογικός Κατάλογος