Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών στη Γ.Σ. της Σχολής ΗΜΜΥ, ΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 13/05/2024

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων

για την εκλογή εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ο Διευθυντής του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών, που έχει αναλάβει καθήκοντα Οργάνου Διεξαγωγής Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την εκλογή εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, παρέλαβε από τη Γραμματεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών πέντε αιτήσεις υποψηφιότητας:

  1. Στάμου Γεώργιος (Αρ. Πρωτ. 18234/08-05-2024)
  2. Κοζύρης Νεκτάριος (Αρ. Πρωτ. 18236/08-05-2024)
  3. Τσουμάκος Δημήτριος (Αρ. Πρωτ. 18295/08-05-2024)
  4. Ξύδης Σωτήριος (Αρ. Πρωτ. 18354/09-05-2024)
  5. Παγουρτζής Αριστείδης (Αρ. Πρωτ. 18401/09-05-2024)

Το Ο.Δ.Ε. εξέτασε την εκλογιμότητα των υποψηφίων και καθώς πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παρ. 5 της ΚΥΑ 123024/Ζ1/06.10.2022 (ΦΕΚ 5220 τ. Β΄):

«5. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου στη Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης που υπηρετούν στον τομέα, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων και των λεκτόρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνταξιοδοτούνται κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.»

ανακηρύσσει τους κκ. Στάμου Γεώργιο, Κοζύρη Νεκτάριο, Τσουμάκο Δημήτριο, Ξύδη Σωτήριο και Παγουρτζή Αριστείδη, υποψήφιους για την εκπροσώπηση των μελών ΔΕΠ του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2024 έως 31-8-2025.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν την 29η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00-14:00 με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 123024/Ζ1/06.10.2022 (ΦΕΚ 5220 τ. Β΄).

Ο Διευθυντής του Τομέα

Διονύσιος Πνευματικάτος

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών