Ανακοίνωση για νέες αιτήσεις εισδοχής στις ΝΕΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 14/05/2024

Υποβολή αιτήσεων εισδοχής φοιτητών παλαιών ετών στις ΝΕΕΜΠ (Προπτυχιακών - Μεταπτυχιακών - Υποψ. Διδακτόρων) από 15/05/2024 εως 15/06/2024
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο e-mail: protokollo@central.ntua.gr. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται με την εισδοχή στην εστία.

Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται στο site των ΝΕΕΜΠ http://esties.ntua.gr/anakoinoseis.html

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΕΜΠ

Τηλ.2104206893