Ημερίδα Προβολής Δράσεων Διεθνοποίησης Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΜΠ – Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Δημοσιεύθηκε 14/05/2024

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο οργανώνει και λειτουργεί είκοσι δύο Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σε ενίσχυση της αποστολής του ιδρύματος, ώστε να προάγονται οι επιστήμες και η τεχνολογία, καθώς και η διεπιστημονικότητα.

Έντεκα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα διεθνοποίησης των μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΜΠ, είναι ξενόγλωσσα - η διδασκαλία τους πραγματοποιείται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα - και καλούν τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Στο πλαίσιο της προβολής των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των Ξενόγλωσσων ΔΠΜΣ του ΕΜΠ, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα Προβολής Δράσεων Διεθνοποίησης των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΜΠ τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 στις 14:00-16:30 στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων του κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου ΕΜΠ.

Η Ημερίδα απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ για να γνωρίσουν τα ξενόγλωσσα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ, τις διεπιστημονικές γνωστικές περιοχές και το Πρόγραμμα Σπουδών κάθε ΔΠΜΣ, καθώς και τους τίτλους ειδίκευσης που απονέμουν, οι οποίοι είναι ισότιμοι προς πτυχίο Master of Science και αποτελούν δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο για τους διπλωματούχους Integrated Master, όπως οι μηχανικοί του ΕΜΠ.

Τα Ξενόγλωσσα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ είναι:

Η αφίσα της ημερίδας είναι διαθέσιμη εδώ.

Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.