Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου μελών ΔΕΠ του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Δημοσιεύθηκε 14/05/2024

Αποτελέσματα Εκλογών Εκπροσώπου μελών ΔΕΠ του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών