Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Παρασκευή 17/05/2024, ώρα 16:30

Δημοσιεύθηκε 15/05/2024

Προς: Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Παρασκευή 17/05/2024, ώρα 16:30

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή βαθμίδας Επικ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βαθιά Μάθηση και Υπολογιστική Γλωσσική Μοντελοποίηση» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών.
 3. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή βαθμίδας Επικ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κυβερνοασφάλεια» του Τομέα Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής.
 4. Ιδρυματικός κατάλογος Μαθημάτων Σχολής ακαδ. έτους 2023-2024.
 5. Ορισμός εκπροσώπων ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 6. Επιλογή εντεταλμένου διδάσκοντα για το μάθημα «Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων».
 7. Ένταξη του κ. Γ. Παντερή υπαλλήλου ΕΤΕΠ στην κατηγορία ΕΔΙΠ.
 8. Ανανεώσεις υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 9. Αποτελέσματα προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 10. Πρακτική άσκηση.
 11. Θέματα Προπτυχιακών σπουδών.
 12. Θέματα Μεταπτυχιακών σπουδών.
 13. Διαδικασία και προϋποθέσεις για την πρόσκληση μελών του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου στις ΓΣ της ΣΗΜΜΥ.
 14. Οικονομικά Θέματα.
 15. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
 16. Επείγοντα θέματα

Ο Κοσμήτορας

Παναγιώτης Τσανάκας

Πρόσκληση