Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (Data Science and Machine Learning)» για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025

Δημοσιεύθηκε 15/05/2024

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε συνεργασία με τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και τηΣχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΕΜΠ, οργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (Data Science and Machine Learning)» για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η εμβάθυνση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις μεθόδους και τις τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας και αντιμετώπισης των επιμέρους θεμάτων του πιο πάνω αντικειμένου, έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένη γνώση στις επιστημονικές περιοχές του ΔΠΜΣ, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα της επιστήμης δεδομένων και μηχανικής μάθησης.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών αφιερώνονται στην παρακολούθηση μαθημάτων, ενώ η εκπόνηση της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο τρίτο εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα είναι δύο πλήρη ημερολογιακά έτη. Η έναρξη των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2024.

Στο ΔΠΜΣ «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση» γίνονται δεκτοί α) απόφοιτοι των Σχολών του ΕΜΠ, β) απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων διπλωματούχων Μηχανικών ή και πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων των ελληνικών ΑΕΙ, συγγενούς με το πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, για τους οποίους η απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ, γ) τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του ΔΠΜΣ. Μέχρις ότου αρθεί η εκκρεμότητα αυτή δεν θα εκδίδεται κανένα πιστοποιητικό στον ενδιαφερόμενο, δ) Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται σε σαράντα (40).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά από 15 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου 2024. Οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες πρέπει να εγγραφούν ως χρήστες στη διεύθυνση gradapply.ece.ntua.gr/register και στη συνέχεια να υποβάλουν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύθυνση gradapply.ece.ntua.grμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (Όσοι υποψήφιοι προέρχονται από ξένα Πανεπιστήμια θα αναρτούν το πτυχίο και την αναλυτική βαθμολογία. Στη συνέχεια θα γίνεται ο σχετικός έλεγχος σύμφωνα με τα κριτήρια του ν.4957/2022 στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων – ΔΟΑΤΑΠ doatap.gr).
  2. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με βαθμό διπλώματος / πτυχίου.
  3. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν αποφοιτήσει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης θα πρέπει να καταθέσουν: α) βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας από την οποία να προκύπτει ότι ο αριθμός μαθημάτων που υπολείπονται για την κτήση του πτυχίου είναι έως και 5, β) βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής εργασίας για την έγκαιρη ολοκλήρωσή της μέχρι την περίοδο Οκτωβρίου 2024 και γ) υπεύθυνη δήλωση η οποία θα συμπληρωθεί με κείμενο που θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα.
  4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
  5. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας.
  6. Αντίγραφα δημοσιεύσεων εργασιών, βραβεία ή άλλες διακρίσεις.
  7. Απλή φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποδείξουν στο αντίστοιχο πεδίο τα στοιχεία δύο ατόμων από τα οποία θα λάβουν συστάσεις.

Η ιστοσελίδα υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοιχτή από 15 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου 2024.

Σύμφωνα με τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014), η υποβολή απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των
υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα ενημερωθούν εγκαίρως ώστε να προσκομίσουν στη Γραμματεία τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που προαναφέρονται ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τους, πριν από την ημέρα εγγραφής τους.

Αν κριθεί σκόπιμο από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ, υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη κατά το διάστημα από 24 έως 27 Ιουνίου 2024. Η τελική επιλογή θα ολοκληρωθεί έως τις 12 Ιουλίου 2024 και οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για τα αποτελέσματα.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται καθημερινά από την Γραμματεία του ΔΠΜΣ, στο τηλέφωνο 210 7722873 και το email dsml-info@ece.ntua.gr. Πληροφοριακό υλικό είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ dsml.ece.ntua.gr.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ
Δημήτριος Φωτάκης
Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024 - 2025