Εκλογικός Κατάλογος για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής ΗΜΜΥ, ΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 20/05/2024

Εκλογικός Κατάλογος