Απόφαση Συγκλήτου - Μη χορήγηση υποτροφίας «Χρήστου Αργυρόπουλου» ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Δημοσιεύθηκε 23/05/2024

Σύμφωνα με την απόφαση της 6ης/2024 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (17.05.2024), δεν θα χορηγηθεί η υποτροφία «Χρήστου Αργυρόπουλου» ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, δεδομένου ότι ουδεμία αίτηση συμμετοχής υποβλήθηκε κατά τη διαδικασία ανάδειξης δικαιούχου.