Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής ΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 29/05/2024

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων