Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τετάρτη 05/06/2024, ώρα 14:30

Δημοσιεύθηκε 30/05/2024

Προς: Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Τετάρτη 05/06/2024, ώρα 14:30

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βαθιά Μάθηση και Υπολογιστική Γλωσσική Μοντελοποίηση» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών.
 3. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Φωνής και Εφαρμογές» του Τομέα Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής.
 4. Αίτηση χορήγησης άδειας απουσίας άνευ αποδοχών για προσωπικούς λόγους του μέλους ΕΔΙΠ κ. Κ. Ζαρκογιάννη από 24/05/2024 έως 23/05/2025.
 5. Έγκριση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2024-2025.
 6. Θέματα Προπτυχιακών σπουδών.
 7. Θέματα Μεταπτυχιακών σπουδών.
 8. Διαδικασία και προϋποθέσεις για την πρόσκληση μελών του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου στις ΓΣ της ΣΗΜΜΥ.
 9. Οικονομικά Θέματα.
 10. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
 11. Επείγοντα θέματα

Ο Κοσμήτορας

Παναγιώτης Τσανάκας

Πρόσκληση