Αλλαγή στην ώρα εξέτασης του μαθήματος Μεταβατική Κατάσταση Λειτουργίας Ηλεκτρικών Μηχανών

Δημοσιεύθηκε 06/06/2024

Ενημερώνουμε για την αλλαγή της ώρας εξέτασης του μαθήματος κατ'επιλογή 8ου εξαμήνου σπουδών της Ροής Ζ "Μεταβατική Κατάσταση Λειτουργίας Ηλεκτρικών Μηχανών" την ίδια ημέρα και στην ίδια αίθουσα ως εξής:

Παρασκευή 21/06/2024 ώρα 18:00 Ηλ. Αίθ. 013