Υποτροφίες του Ιταλικού κράτους σε Έλληνες πολίτες

Δημοσιεύθηκε 11/06/2024

Το ιταλικό κράτος χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες για την ολοκλήρωση προγραμμάτων σπουδών, έρευνας και κατάρτισης σε ιταλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Υποτροφίες

Σημείωμα Ιταλικής Πρεσβείας