Απόφαση για τη χορήγηση της υποτροφίας στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών ακαδ. έτους 2022-2023

Δημοσιεύθηκε 13/06/2024

Σύμφωνα με την απόφαση της 7ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου (06.06.2024), θα χορηγηθεί η υποτροφία στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών ακαδ. έτους 2022-2023 στον κ. Ρ. Μ. του Α., φοιτητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς πληροί τους όρους αυτής. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι και τις 21.06.2024.

Ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο.