Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τετάρτη 19/06/2024, ώρα 14:30

Δημοσιεύθηκε 14/06/2024

Προς: Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Τετάρτη 19/06/2024, ώρα 14:30

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή βαθμίδας Επικ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βαθιά Μάθηση και Υπολογιστική Γλωσσική Μοντελοποίηση» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών.
 3. Αναθέσεις Διδασκαλίας Μαθημάτων – Εγκρίσεις Διδακτικών Συγγραμμάτων και Σημειώσεων Προπτυχιακών Σπουδών για το ακαδ. έτος 2024-2025. Αναθέσεις Διδασκαλίας Μαθημάτων σε Ομότιμους Καθηγητές της Σχολής.
 4. Ορισμός εκπροσώπου της Σχολής ΗΜΜΥ στην Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας ΕΜΠ με πενταετή θητεία (2024-2029).
 5. Συγκρότηση ομάδας εσωτερικής αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) της Σχολής HMMY με διετή θητεία (2024-2026).
 6. Έγκριση συμφώνου συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και της εταιρείας INTEL Corporation στο πλαίσιο του προγράμματος «Intel Neuromorphic Research Community (INRC)».
 7. Σύναψη διιδρυματικής συμφωνίας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με το Πανεπιστήμιο της Brescia της Ιταλίας στο πλαίσιο του ERASMUS+.
 8. Προκήρυξη ΥΔ ακαδ. έτους 2024-2025.
 9. Εγκρίσεις εκπαιδευτικών έργων στο πλαίσιο της «5ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ» για ΥΔ της ΣΗΜΜΥ.
 10. Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών (Διδακτορικών) Σπουδών ακαδ. έτους 2024-2025.
 11. Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών των ΔΠΜΣ της Σχολής ακαδ. έτους 2024-2025.
 12. Ορισμός εκπροσώπων στα ΔΠΜΣ της Σχολής για τη διετία 2024-2026.
 13. Ορισμός εκπροσώπων στα ΔΠΜΣ που συμμετέχει η Σχολή για τη διετία 2024-2026.
 14. Θέματα Προπτυχιακών σπουδών.
 15. Θέματα Μεταπτυχιακών σπουδών.
 16. Διαδικασία και προϋποθέσεις για την πρόσκληση μελών του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου στις ΓΣ της ΣΗΜΜΥ.
 17. Οικονομικά Θέματα.
 18. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
 19. Επείγοντα θέματα

Ο Κοσμήτορας

Παναγιώτης Τσανάκας

Πρόσκληση