Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25

Δημοσιεύθηκε 14/06/2024

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά από 15/5/2024 έως 24/6/2024. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να εγγραφούν ως χρήστες στη διεύθυνση gradapply.ece.ntua.gr/register και στη συνέχεια να υποβάλουν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύθυνση gradapply.ece.ntua.gr.

Η Προκήρυξη