Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση της Σχολής ΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 17/06/2024

Αθήνα, 17/06/2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α΄), στην ΚΥΑ 123024/Ζ1/06.10.2022, στην ΥΑ 119929/Ζ1/30.09.2022 την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 διεξήχθησαν με ηλεκτρονική ψηφοφορία οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και εξελέγησαν ως εκπρόσωποι αυτοί που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων:

  • Ελένη Αλεξανδράτου (τακτικό μέλος)
  • Δημήτριος Πανόπουλος (αναπληρωματικό μέλος)

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Παναγιώτης Τσανάκας

Αποτελέσματα κάλπης Ζευς