Αποτελέσματα ψηφοφορίας για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων

Δημοσιεύθηκε 18/06/2024

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία που διεξήχθη τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 ανέδειξε ως εκπρόσωπο των μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων την κ. Ιωάννα Μακαρούνη.

Αποτελέσματα