Αποτελέσματα ψηφοφορίας για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος

Δημοσιεύθηκε 18/06/2024

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία που διεξήχθη τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 ανέδειξε ως εκπρόσωπο των μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος τον κ. Παναγιώτη Ροβολή.

Αποτελέσματα