Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 8/12/2020, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 01/12/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 8/12/2020, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence**)**

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Έγκριση νεοεισαχθέντων με την κατηγορία αθλητών ακαδ. έτους 2020-2021.
 4. Μεταπτυχιακά θέματα.
 5. Ανανεώσεις υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 6. Προκήρυξη μιας νέας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος (απόφαση της 11ης/2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου της 21/09/2020).
 7. Προκήρυξη μιας νέας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής (απόφαση της 11ης/2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου της 21/09/2020).
 8. Προκήρυξη μιας νέας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών (απόφαση της 11ης/2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου της 21/09/2020).
 9. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μη Γραμμικός, Ευφυής και Συνεργατικός Αυτόματος Έλεγχος» του Τομέα Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής.
 10. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ Ι. – Π. Ξανθάκη.
 11. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ι. Ρουμελιώτη.
 12. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ι. Τσαλαμέγκα.
 13. Μετάταξη του εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Δημήτριου Καραουλάνη στη Σχολή ΗΜΜΥ σε θέση ΕΔΙΠ (άρθρο 20, παρ. 4 του Ν.4452/2017).
 14. Μετάταξη της εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ειρήνης Κοιλανοιώτη στη Σχολή ΗΜΜΥ σε θέση ΕΔΙΠ (άρθρο 20, παρ. 4 του Ν.4452/2017).
 15. Μετάταξη του εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σωτήριου Κοκόση στη Σχολή ΗΜΜΥ σε θέση ΕΔΙΠ (άρθρο 20, παρ. 4 του Ν.4452/2017).
 16. Μετάταξη του εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Μάριου Κόνιαρη στη Σχολή ΗΜΜΥ σε θέση ΕΔΙΠ (άρθρο 20, παρ. 4 του Ν.4452/2017).
 17. Μετάταξη του εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Χρήστου Φερλέ στη Σχολή ΗΜΜΥ σε θέση ΕΔΙΠ (άρθρο 20, παρ. 4 του Ν.4452/2017).
 18. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του μέλους ΕΤΕΠ κ. Στ. Νατζαρίδη.
 19. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ν. Κιμουλάκη για τη διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 20. Οικονομικά Θέματα.
 21. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση