Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την επίδοση του βραβείου στη Μνήμη του Καθ. Χρήστου Παπακυριακόπουλου για το ακαδ. έτος 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 02/12/2020

Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε στην 27η/2020 Συνεδρίασή του (27.11.2020) να χορηγηθεί το βραβείο στη Μνήμη του Καθηγητή Χρήστου Παπακυριακόπουλου για το ακαδ. έτος 2018-2019 στους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Σχολών του Ε.Μ.Π., σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Μαθηματικών (συνεδρίαση 16.09.2020) της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 09.12.2020.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.