ΝΕΟ - Πρόγραμμα εξετάσεων Δευτέρας 22.2 μετά τις αναβολές

Δημοσιεύθηκε 17/02/2021

Τα μαθήματα που θα εξεταστούν τη Δευτέρα 22.2 μετά τις αναβολές αυτής της εβδομάδος έχουν ως εξής:

- Γραμμική Άλγεβρα (1ο εξάμηνο), Δευτέρα 22/2 και ώρα 8:30.

- Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β - Τμήματα (Α-Ι) & (Ν-Ω) - Δευτέρα 22/2 και ώρα 12:00.

- Κυματική και Κβαντική Φυσική - Δευτέρα 22/2 και ώρα 15:00 (δεν υπάρχει αλλαγή).

- Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών - Δευτέρα 22/2 και ώρα 15:00. Η αλλαγή έγινε για να μη συμπίπτει με τα Ηλ. Πεδία Β.

- Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (7ο εξάμηνο), Δευτέρα 22/2 και ώρα 18:00. (Νέα ώρα 18:00 για να υπάρχει απόσταση απο την Επεξεργασία Σήματος και Φυσικής Γλώσσας που είναι το πρωί).

Ο Κοσμήτορας της Σχολής,

Άρης Κοζύρης