Ανακοίνωση εγγραφών στην κατηγορία πληγέντες από τις πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

Δημοσιεύθηκε 19/02/2021

Καλούνται οι υποψήφιοι να στείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email registrations@ece.ntua.gr από 22/02/2021 έως 26/02/2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

  1. Εγγραφή Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021
  2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης.
  3. Έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, σε ηλεκτρονικό format jpg ή tiff, 300x400 pixels (αντιστοιχεί σε διαστάσεις περίπου 4cm x 5cm με 200dpi), μέχρι 1ΜΒ.
  4. Απολυτήριο Λυκείου (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
  5. Αστυνομική Ταυτότητα (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
  6. Πιστοποιητικό Διαγραφής (Τη διαγραφή από το ίδρυμα προέλευσης θα πρέπει να την ζητήσουν άμεσα οι ίδιοι οι φοιτητές).
  7. Υπεύθυνη Δήλωση (που αναγράφεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής).
  8. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  9. Υπεύθυνη Δήλωση (περί γνησιότητας των δικαιολογητικών που υποβάλλονται)

Όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το gov.gr, να αποστείλετε τα επίσημα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ όπως αυτά εκδίδονται από την πύλη gov.gr