Χορήγηση Βραβείων «ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973» και «ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ» έτους 2020

Δημοσιεύθηκε 31/03/2021

Σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 24.03.2021) χορηγούνται τα βραβεία «ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973» και «ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ» έτους 2020 με ποσό 811,11€ σε κάθε έναν από τους πρωτεύσαντες φοιτητές του ΕΜΠ.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι και τις 07.04.2021.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.