Προκήρυξη της «Παπασταυριδείου Υποτροφίας» έτους 2020

Δημοσιεύθηκε 15/04/2021

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα χορηγήσει την «Παπασταυρίδειο Υποτροφία» έτους 2020, σε φοιτητή/τρια, ηλικίας μέχρι 36 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση

Αίτηση