Υποτροφίες HELMEPA για το ακαδ. έτος 2021-2022

Δημοσιεύθηκε 15/04/2021

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος HELMEPA προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2021-2022 τρεις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μaster’s, πλήρους (full time) φοίτησης και παρακολούθησης με φυσική παρουσία σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή /και τη Μεγάλη Βρετανία.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.