Δηλώσεις μαθημάτων για την επί πτυχίω εξεταστική Ιουνίου 2021

Δημοσιεύθηκε 24/05/2021

Παρακαλούνται οι φοιτητές με αριθμό μητρώου 03115...... και πίσω, που επιθυμούν να εξεταστούν στην επί πτυχίω εξεταστική, να δηλώσουν τα χειμερινά μαθήματα τους στο online σύστημα εγγραφών, το οποίο θα είναι ανοικτό από την Δευτέρα 24/05/2021 έως και την Δευτέρα 31/05/2021.

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων για δήλωση είναι (6) μαθήματα.

Σε όσα μαθήματα στο πρόγραμμα εξεταστικής αναφέρεται «συν. με διδάσκοντα», οι φοιτητές θα πρέπει πριν την έναρξη της εξεταστικής να επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα του αντίστοιχου μαθήματος.