Επίδοση της υποτροφίας «Χρ. Γκανιώτη-Παπαγεώργη» έτους 2020

Δημοσιεύθηκε 25/05/2021

Σύμφωνα με την απόφαση της 6ης/2021 Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (19.05.2021) χορηγείται η υποτροφία «Χρ. Γκανιώτη-Παπαγεώργη» έτους 2020 στον φοιτητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών με Α.Μ. 02120640, σύμφωνα με τη συνημμένη ανακοίνωση.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα ημερών στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι και τις 03.06.2021.