Ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση του μαθήματος Θεωρία Γραφημάτων

Δημοσιεύθηκε 02/07/2021

«ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ»
Εαρινή εξεταστική 2021

Η κανονική εξέταση του μαθήματος «Θεωρία Γραφημάτων» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021,
6μμ
, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams και της εφαρμογής Microsoft Forms.
Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα (μέσω του
κεντρικού συστήματος εγγραφών) και, κατά συνέπεια, εμφανίζονται στην λίστα των εξεταζόμενων που
αποστέλλει η Γραμματεία στο διδάσκοντα.
***Απαιτείται εγγραφή στην κατάλληλη τάξη/ομάδα που έχει δημιουργηθεί στην εφαρμογή Microsoft Teams
έως την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 , 23:59.

Εύρος Βαθμολογίας: 0-10

Περισσότερες λεπτομέρειες (εγγραφή στην εξέταση, διαδικασία εξέτασης, κλπ.) μπορείτε να βρείτε στην σελίδα
του μαθήματος στο mycourses.

Ο Διδάσκων,
Καθ. Αντώνιος Συμβώνης